Quốc Lộ 1A-Xuân Thọ 2 - Tx.Sông Cầu-Phú Yên
097.243.6852
Xaydungkcons@gmail.com

Thi công hoàn thành

DAE??>>?i ????y l? nh?>>?ng c??ng tr??nh ???? ??AE??>>?c ??? t?? ??i?>>?m??? b???ng ????i tay c?>>?a ???>>?i ng?(C) k?>>? sAE? c?>>?a X??y d?>>?ng Kcons

28d4d5d0e001125f4b10
ac1d8d14b8c54a9b13d4
2e54d45ce18d13d34a9c
6261016c34bdc6e39fac
28d4d5d0e001125f4b10
ac1d8d14b8c54a9b13d4

C??ng tr??nh nh? ?>>? 1

e6e113f22623d47d8d32
2332e13dd4ec26b27ffd
02f393e2a633546d0d22
e6e113f22623d47d8d32
2332e13dd4ec26b27ffd

C??ng tr??nh nh? ?>>? 2

4c941798cbf93aa763e8
38fb61f95428a676ff39 (1)
38fb61f95428a676ff39
4d63836c5f0dae53f71c
4c941798cbf93aa763e8
38fb61f95428a676ff39 (1)

C??ng tr??nh nh? ?>>? 3

V? c??c c??g tr??nh ti??u bi?>>?u kh??c???..

c0d0780054d1a68fffc0
cc83418c9ded6cb335fc
c41a0d15d174202a7965
4bde172822f9d0a789e8
431581c0b411464f1f00
ca312ee31b32e96cb023
167288193_493137775391312_3505695873854552272_n
8b3d391e0ccffe91a7de
e5e32d0901d8f386aac9
2b8d37001bd1e98fb0c0
fd9766474a96b8c8e187
c0d0780054d1a68fffc0
cc83418c9ded6cb335fc

 X??y d?>>?ng Kcons chuy??n nh??-n thi c??ng x??y d?>>?ng tr?>>?n g??i ch??a kh??a trao tay ho???c tr?>>?n g??i ph???n th?? c??c lo???i h??nh nh? ?>>?. Hy v?>>?ng ch??ng t??i ??AE??>>?c ph?>>?c v?>>? cho ng??i nh? mAE? AE??>>?c c?>>?a b???n!

(Visited 52 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *